Privacy policy

Uw privacy is gewaarborgd

De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, privé-adres of zakenadres en e-mailadres, nodig zullen hebben. Wij hebben deze gegevens nodig om producten af te leveren op het overeengekomen leveringsadres, offertes/brochures/actie & promotieartikelen en/of gebruiksaanwijzingen te kunnen versturen en te kunnen vaststellen wie de dichtstbijzijnde vertegenwoordiger van een van onze merken is en hoe hij of zij met u in contact kan treden. Dergelijke informatie mag door Look & Listen worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Privacy op internet

Wij stellen u hierbij in kennis van het feit dat u het recht heeft de over u geregistreerde gegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te laten verwijderen. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@lookenlisten.nl waarbij wij u de naam en het adres zullen mededelen van de afdeling binnen onze onderneming die als ontvanger van de door u verstrekte informatie fungeert en aan wie u uw verzoek dient te richten.

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wilt u voorkomen dat uw gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics, dan kunt u een plugin voor uw browser installeren via: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Op het moment dat u www.lookenlisten.nl bezoekt, kan er ook een cookie op uw computer geplaatst worden. Een cookie geeft informatie over uw zoekgedrag. Vervolgens kunnen wij u een banner aanbieden met reclame-inhoud die voor u relevant is. U kunt cookies blokkeren via uw web-browserinstellingen. Meer informatie over hoe u de instellingen kunt wijzigen vindt u op de website van de browser die u gebruikt.